Vitaal Oud

De gecombineerde leefstijlinterventie ‘Vitaal Oud’ heeft als doel het bevorderen van de algehele gezondheid van ouderen. Zowel de fysieke gezondheid als de mentale gezondheid worden gestimuleerd. Door middel van spel en plezier waarin cognitieve en motorische vaardigheden van de (kwetsbare) ouderen worden benut.

Eenzaamheid

Doordat de interventie Vitaal Oud zich richt op het bij elkaar brengen van ouderen, draagt Move It – beweegprogramma’s op maat een steentje bij in het tegen gaan van de toenemende eenzaamheid onder (kwetsbare) ouderen!

 

Bekijk MOVE IT op Facebook 

En volg ons op LinkedIn