Over MOVE IT

MOVE IT is ontstaan vanuit een passie voor sport en bewegen. Veel mensen worden steeds bewuster van hun gezondheid en de grote rol van beweging daarbij. Maar voor sommige groepen in de samenleving is bewust bezig zijn met gezondheid en beweging niet altijd vanzelfsprekend. Denk bijvoorbeeld aan kwetsbare doelgroepen als (eenzame) ouderen. Voor deze groep is het soms een te hoge drempel om in beweging te komen. Dit kan vanwege allerlei persoonlijke redenen.

​Missie

De missie van MOVE IT is om kwetsbare doelgroepen in de samenleving sport en spel op maat te bieden waardoor zij op een laagdrempelige manier  in beweging komen.

Visie

Overheden en zorgverzekeraars hechten steeds meer belang aan een gezonde samenleving. De zorgkosten moeten omlaag en dat wordt alleen bereikt door een fitte en gezonde samenleving!

MOVE IT draagt haar steentje bij door deelnemers op een laagdrempelige en plezierige manier in beweging te laten komen. Door (meer) te bewegen worden de deelnemers fitter, krijgen zij meer zelfvertrouwen met als doel de zelfredzaamheid en de participatie in de samenleving te verhogen.

Daarnaast hoopt MOVE IT door haar activiteiten de toenemende sociaal en emotionele eenzaamheid onder senioren tegen te gaan.