Vitaal oud

De gecombineerde leefstijlinterventie ‘Vitaal Oud’ heeft als doel het bevorderen van de algehele gezondheid van ouderen. Zowel de fysieke gezondheid als de mentale gezondheid worden gestimuleerd. Door middel van spel en plezier waarin cognitieve en motorische vaardigheden van de (kwetsbare) ouderen worden benut.

Bekijk hiernaast hoe een middag georganiseerd door Move-It eruit kan zien.

De beweegprogramma's van Move-It bevorderen:

Sociaal emotioneel contact
100%
Fysieke & mentale gezondheid
100%
Enthousiasme om in beweging te komen en te blijven
100%

Waarom Move-It?

Samen in beweging

Laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk!

Samen Fit & Vitaal

Beweegprogramma’s op maat

Samen tegen eenzaamheid

Gericht op het bij elkaar brengen van mensen